Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

abraksas

abraksas (riječ nejasna podrijetla; kasnogrčki: ἀβράξας i ἀβράσαξ), u gnosticizmu, tajno ime vrhovnog ...

Abšalom

Abšalom (hebrejski: otac je mir), biblijski lik, sin kralja Davida i kćeri gešurskoga kralja (2 Sam ...

Abundancija

Abundancija (latinski Abundantia), rimska božica, personifikacija obilja. Atribut joj je rog obilja ...

Aconcio Jacopo

Aconcio [ako'nčo], Jacopo (pravo ime Giacomo Contio), talijanski vjerski reformator i filozof (Trento, ...

Acta sanctorum

Acta sanctorum [a:'kta sankto:'~] (latinski: Djela svetaca), serija hagiografskih djela koja kritički ...

ad maiorem Dei gloriam

ad maiorem Dei gloriam [~ majo:'~ de'i: glo:'~] (latinski: na što veću slavu Božju), geslo Isusovačkoga ...

Adad

Adad, asirski i babilonski (mezopotamski) bog groma, vjetra i nevremena, zao i dobar istodobno, jer ...

Adalbert

Adalbert, nadbiskup bremenski i hamburški (?, oko 1000 – Goslar, Donja Saska, 16. III. 1072). Papinski ...

Adalbert Praški

Adalbert Praški →  vojtjeh ...

Adam (religija)

Adam (hebrejski ‘ādām: čovjek, možda < ‘adāmāh: zemlja, tj.: zemljani), opće ime za čovjeka ili ljudski ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|