Struka religija, pronađeno natuknica: 3009

Abraham

Abraham (hebrejski preko grčkoga Ἀβραάμ), biblijski lik (rano II. tisućljeće pr. Kr.), prvi židovski ...

abrahamiti

abrahamiti. 1. Vjerska sljedba koju je u Siriji u IX. st. osnovao Abraham iz Antiohije; poricala je ...

abrakadabra

abrakadabra (kasnolat. abracadabra, magična izreka i čarobnjačka formula, iz grč. riječi gnostičke sljedbe ...

abraksas

abraksas (riječ nejasna podrijetla; kasnogrčki: ἀβράξας i ἀβράσαξ), u gnosticizmu, tajno ime vrhovnog ...

Abšalom

Abšalom (hebrejski: otac je mir), biblijski lik, sin kralja Davida i kćeri gešurskoga kralja (2 Sam ...

Abundancija

Abundancija (latinski Abundantia), rimska božica, personifikacija obilja. Atribut joj je rog obilja ...

Aconcio Jacopo

Aconcio [ako'nčo], Jacopo (pravo ime Giacomo Contio), talijanski vjerski reformator i filozof (Trento, ...

Acta sanctorum

Acta sanctorum [a:'kta sankto:'~] (latinski: Djela svetaca), serija hagiografskih djela koja kritički ...

ad maiorem Dei gloriam

ad maiorem Dei gloriam [~ majo:'~ de'i: glo:'~] (latinski: na što veću slavu Božju), geslo Isusovačkoga ...

Adad

Adad, asirski i babilonski (mezopotamski) bog groma, vjetra i nevremena, zao i dobar istodobno, jer ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|