Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Alkiona

Alkiona ili Alciona (grčki Ἀλϰυόνη, Alkyónē), u grčkoj mitologiji, kći Eola i Enarete. Kada je njezin ...

Alkmena

Alkmena (grčki Ἀλϰμήνη, Alkmḗnē), u grčkoj mitologiji, žena kralja Amfitriona koja je Zeusu, pošto ju ...

Alkmeon

Alkmeon (grčki Ἀλϰμαίων, Alkmaíōn), u grčkoj mitologiji, sin Amfijaraja i Erifile, vođa sedmorice epigona ...

Alkoran

Alkoran →  kuran ...

Alkuin

Alkuin (latinizirano ime Flaccus Albinus, anglosasko ime Ealhwine), engleski teolog i književnik (York, ...

Allah

Allah →  alah ...

almemar

almemar (od arapskoga al-minbar: govornica), u židovskim sinagogama, uzvišena tribina s koje se čita ...

almuštvo

almuštvo (almužstvo, lemozina), milostinja podijeljena u pobožne svrhe. Često spominjana u hrvatskim ...

alokucija

alokucija (latinski allocutio: obraćanje, nagovor). 1. U Rimskome Carstvu, svečani govor imperatora ...

Altis

Altis (grčki Ἄλτıς, Áltis), Zeusov sveti gaj u antičkoj Olimpiji na Peloponezu. U sredini se dizao hram ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|