Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

amen

amen (hebrejski ’āmēn: doista, uistinu, tako je, tako neka bude, preko grčki ἀμήν, latinski amen), u ...

Amfijaraj

Amfijaraj (grčki Ἀμφıάραος, Amphiáraos), u grčkoj mitologiji, vrač i kralj u Argu. Sudjelovao u kalidonskome ...

Amfion

Amfion (grčki Ἀμφίων, Αmphíōn), u grčkoj mitologiji, sin Zeusa i Antiope. Kad je s bratom Zetom utvrđivao ...

Amfitrion

Amfitrion (grčki Ἀμφıτρύων, Αmphitrýōn), u grčkoj mitologiji, tirintski kralj, sin Alkejev, muž Alkmenin, ...

Amfitrita

Amfitrita (grčki Ἀμφıτρίτη, Αmphitrítē), u grčkoj mitologiji, kći Nerejeva, žena Posejdonova, majka ...

Amfortas

Amfortas ili Anfortas [~fo'~], prema keltskoj legendi, kralj vitezova sv. Grala, koji je bio ranjen ...

Amida

Amida ili Mida (japanski) (kineski Amito i Omito) (od sanskrt. Amitābha: neizmjerno svjetlo), jedno ...

amikt

amikt (latinski amictus: ogrtač, plašt), liturgijsko ruho, četverokutno bijelo laneno platno koje pokriva ...

Amito

Amito →  amida ...

Amon

Amon (Amun, Amana) (egipatski: Skriveni [Bog]), egipatsko i libijsko božanstvo, bog Tebe, glavnoga grada ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|