Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Amor (religija)

Amor, sin Marsov i Venerin, rimski bog ljubavi, izjednačen s grčkim Erosom; naziva se i Kupidon. Najmlađi ...

Amos

Amos (hebrejski), treći od dvanaest starozavjetnih »malih« proroka (oko 760. pr. Kr.); pastir rodom ...

Ampel

Ampel (grčki Ἄμπελος, Ámpelos), u grčkoj mitologiji, sin satirov i nimfin, ljubimac Dioniza, koji ga ...

ampula

ampula (lat. ampulla: trbušasta posudica). 1. Kod starih Rimljana, posudica od stakla, gline ili kovine, ...

amulet

amulet (latinski amuletum; daljnja veza s arapskim ḥamīlat s mn. ḥamā’il nije pouzdana) →  hamajlija ...

Amulije

Amulije (lat. Amulius [amu:'li·us]), u rimskoj mitologiji, sin kralja Proke iz Alba Longe. Zbacio s ...

Amun

Amun →  amon ...

Ana

Ana (hebr. Ḥannāh: milosrđe, skraćeno od Ḥānānjah: Jahve se smilovao). 1. Prema Bibliji, majka proroka ...

Ana Perena

Ana Perena (lat. Anna Perenna [a'n:a pere'n:a]) (lat. annus: godina i perennis: neprestan), u rimskoj ...

anabaptisti

anabaptisti (grč. ἀναβαπτίζεıν: ponovno krstiti, ponovno uroniti), kršćanska sljedba koja naučava da ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|