Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Vinko Paulski, sv.

Vinko Paulski, sv. (lat. Vincentius a Paulo, franc. Vincent de Paul ili Depaul), francuski katolički ...

Vinković Benedikt

Vinković, Benedikt (Benko), zagrebački biskup (Jastrebarsko, 1581 – Zagreb, 2. XII. 1642). Doktorat ...

Vishnu

Vishnu [vi'šnu] →  višṇu ...

Višṇu

Višṇu (sanskrt.: visokohrpteni, širokopleći, od vi: raz + snu: hrbat, leđa, pleća), u vedizmu, nebesko ...

višnuizam

višnuizam, u hinduizmu, štovanje boga Višṇua kao vrhovnoga boga. Uz śivizam i śaktizam jedan od triju ...

Vivekananda Svami

Vivekananda [~ka:'~], Svami (pravo ime Narendranath Datta), indijski vjerski mislilac i reformator (Calcutta, ...

Vječni Žid

Vječni Žid (Putujući Židov) →  ahasver ...

vjera

vjera →  religija ...

vjerovanje

vjerovanje. 1. Mentalni čin kojim netko prihvaća kao istinit neki sud (tvrdnju, mišljenje), iako za ...

vještica

vještica, prema pučkom vjerovanju, žena (vištica, coprnica, štriga), rjeđe muškarac (vještac, coprnjak, ...

|<  < (291)  292  293  294  295  296  297  298  299  300  >