Struka religija, pronađeno natuknica: 3007

vigilija

vigilija (lat. vigilia: bdjenje). 1. U starih Rimljana, noćna straža. Također, vrijeme noćne straže, ...

Vigilije

Vigilije (lat. Vigilius), papa od 537. do 555 (Rim, ? – Sirakuza, 7. VI. 555). Postao papom nakon progonstva ...

vikar

vikar (lat. vicarius: zamjenik, namjesnik), po kanonskom pravu, zamjenik crkvenoga poglavara: pape, ...

Viktorija (rimska božica)

Viktorija (lat. Victoria), rimska božica, personifikacija pobjede. Drži se da se s njom spojilo štovanje ...

Viktorin Ptujski

Viktorin Ptujski (lat. Victorinus Poetovionensis), crkveni pisac (III/IV. st.). Biskup u Ptuju (lat. ...

Vimer Rudolf

Vimer, Rudolf, hrvatski teološki pisac i bibličar (Bjelovar, 21. III. 1863 – Zagreb, 28. X. 1933). Pitomac ...

Vinko Paulski, sv.

Vinko Paulski, sv. (lat. Vincentius a Paulo, franc. Vincent de Paul ili Depaul), francuski katolički ...

Vinković Benedikt

Vinković, Benedikt (Benko), zagrebački biskup (Jastrebarsko, 1581 – Zagreb, 2. XII. 1642). Doktorat ...

Vishnu

Vishnu [vi'šnu] →  višṇu ...

Višṇu

Višṇu (sanskrt.: visokohrpteni, širokopleći, od vi: raz + snu: hrbat, leđa, pleća), u vedizmu, nebesko ...

|<  < (291)  292  293  294  295  296  297  298  299  300  >