Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Adžić Kajo Andrija

Adžić, Kajo Andrija, hrvatski vjerski pisac (Pleternica, 19. I. 1805 – Požega, 12. I. 1892). Franjevac, ...

Aeda

Aeda (grčki Ἀοıδή, Aoidḗ), u grčkoj mitologiji, muza pjevanja, jedna od triju prvobitnih muza. ...

aer

aer (grčki ἀήρ: zrak; staroslavenski vozduhъ), u istočnoj kršćanskoj liturgiji, tkanina koja pokriva ...

Aesir

Aesir [ε'sir] (jednina Ass), u skandinavskoj mitologiji, dvije skupine božanstava. Germani su poznavali: ...

Aetije Antiohijski

Aetije Antiohijski (grčki Ἀέτıoς ὁ Ἀντιοχεύς, Aétios ho Antiokheús, latinizirano Aetius Antiochenus), ...

Afrat

Afrat, najstariji kršćanski pisac sirske crkve (?, 270 ? – ?, 345 ?). Zvan »perzijskim mudracem«. O ...

Afrodita

Afrodita (grčki Ἀφροδίτη, Aphrodítē), grčka božica ljubavi, ljepote i plodnosti, zaštitnica braka, obitelji ...

Agadžanjan Krikor Bedros

Agadžanjan, Krikor Bedros (armenski Գրիգոր Պետրոս Աղաճանեան, talijanski Gregorio Pietro Agagianian), ...

aga-kan

aga-kan (turski ağa i han od starijega hakan: poglavar, iz mongolskoga), nasljedna titula imama (vjerskog ...

Aganipa

Aganipa (grčki Ἀγανίππη, Aganíppē), vrelo na brdu Helikonu u Beociji, posvećeno muzama. Prema pučkom ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|