Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Aglaja

Aglaja (grčki Ἀγλαία, Aglaía), u grčkoj mitologiji, najmlađa od triju harita. (→  gracije) ...

Aglaura

Aglaura (grčki Ἄγλαυρος, Áglauros), u grčkoj mitologiji, kći atenskoga kralja Kekropa. Žrtvovala se ...

agnec

agnec (starocrkvenoslavenski agnьcь; grčki ἀμνός: janje), u pravoslavnoj liturgiji, dio posvećenoga ...

Agni

Agni (sanskrtski; usp. latinski ignis i slavenski oganj), staroindijsko vedsko i brahmansko božanstvo ...

Agnus Dei

Agnus Dei [a'~ de'i:] (latinski: jaganjac Božji), u Evanđelju, simboličko ime kojime je Ivan Krstitelj ...

agrafa (religija)

agrafa (grčki ἄγραφα: nepisane [riječi], izreke koje se pripisuju Isusu, a nisu zapisane u kanonskim ...

Ahasver

Ahasver (hebrejski Ahašveroš), najpoznatije ime za »Vječnog Žida«, lik iz srednjovjekovne kršćanske ...

Ahdnama

Ahdnama (turski ahdname: političko jamstvo, povelja, od arapskoga ‘ahd: jamstvo + perzijski nāme: knjiga, ...

Aheloj (religija)

Aheloj (grčki Ἀχελῷoς, Akhel61889ios), u grčkom mitu, riječni bog, sin Okeana i Tetije. Njegova borba s ...

Aheront

Aheront (grčki Ἀχέρων, Akhérōn), u grčkoj mitologiji, rijeka u Hadu preko koje starac Haron prevozi ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|