Struka religija, pronađeno natuknica: 3009

Agej

Agej (latinski Aggaeus) →  hagaj ...

agenda

agenda (latinski: ono što se ima učiniti). 1. Popis poslova koje treba obaviti; plan mjera s pomoću ...

Agenor

Agenor (grčki Ἀγήνωρ, Agḗnōr: hrabar, latinski Agenor), u grčkoj mitologiji, Ijin potomak, praotac i ...

aggiornamento

aggiornamento [a62721:orname'nto] (talijanski: posuvremenjivanje), u Katoličkoj crkvi, prilagodba potrebama ...

Aglaja

Aglaja (grčki Ἀγλαία, Aglaía: lijepa, divna, sjajna, latinski Aglaia), u grčkoj mitologiji, najmlađa ...

Aglaura

Aglaura (grčki Ἄγλαυρος, Áglauros, metatezom od ἄγραυλος: poljski, seoski; latinski Aglauros), u grčkoj ...

agnec

agnec (starocrkvenoslavenski agnьcь; grčki ἀμνός: janje), u pravoslavnoj liturgiji, dio posvećenoga ...

Agni

Agni (sanskrtski; usp. latinski ignis i slavenski oganj), staroindijsko vedsko i brahmansko božanstvo ...

Agnus Dei

Agnus Dei [a'~ de'i:] (latinski: jaganjac Božji), u Evanđelju, simboličko ime kojime je Ivan Krstitelj ...

agrafa (religija)

agrafa (grčki ἄγραφα: nepisane [riječi], izreke koje se pripisuju Isusu, a nisu zapisane u kanonskim ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|