Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Ahilej (religija)

Ahilej ili Ahil (grčki Ἀχıλλεύς, Akhilleús), u grčkoj mitologiji, sin ftijskoga kralja Peleja i božice ...

ahimsa

ahimsa (sanskrtski ahiṃsā: ne ozlijediti, ne škoditi), u hinduizmu, budizmu i osobito u džainizmu (jainizmu), ...

ahiret

ahiret (turski ahiret < arapski āẖirat), u islamu, zagrobni svijet; dijeli se na dženet i džehenem. ...

Ahriman

Ahriman ili Ariman (srednjoperzijski, prema avestičkom Angra Mainyu: razarački duh), u dualističkoj ...

Ahura Mazda

Ahura Mazda (avestički: mudri gospodar) (također, prema srednjoperzijskom O(ẖ)rmazd ili Ormuzd), u Zarathuštrinoj ...

Ajant

Ajant (grčki Αἴας, Aías), u grčkoj mitologiji, kralj Salamine, sin Telamonov, junak iz priče o Trojanskome ...

ajatolah

ajatolah (perzijski āyatullāh, arapski āyat Allah: božji znak, prema arapskom āyat ili āyet: znak, oznaka, ...

Ajet

Ajet →  ejet ...

Aka Larencija

Aka Larencija (latinski Acca Larentia), u rimskoj mitologiji, žena pastira Faustula koja je, uz 12 svojih ...

Akadem

Akadem (grčki Ἀϰάδημος, Akádēmos), atenski junak; spominje se u legendi o Tezeju, Heleninu otmičaru. ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|