Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Akiba ben Josef

Akiba ben Josef [~ki:'~ ~ jo:'~] (zvan Rabbi Akiba), židovski rabin i talmudist (Judeja, oko 50 – ?, ...

Akindin Grgur

Akindin, Grgur (grčki Γρηγόρıος Ἀϰίνδυνος, Grēgórios Akίndynos, latinizirano Gregorius Acindynus), bizantski ...

Akis

Akis (grčki Ἆϰıς, Ãkis), u grčkoj mitologiji, suparnik Polifemov u ljubavi prema nimfi Galateji; Polifem ...

akolit

akolit (crkveni latinski acolythus < grčki ἀϰόλουϑος: pratitelj), klerik koji je primio četvrti niži ...

Akrizije

Akrizije (grčki Ἀϰρίσıος, Akrísios), u grčkoj mitologiji, kralj u Argu. Kad mu je delfijsko proročište ...

Akropola

Akropola →  nova akropola ...

akšam

akšam (turski akşam i ahşam, perzijski aḥšām). 1. Vrijeme od zalaza Sunca do potpunog mraka, sumrak. 2. ...

Akšamović Antun

Akšamović, Antun, bosansko-srijemski ili đakovački biskup (Garčin, 27. V. 1875 – Đakovo, 7. X. 1959). ...

Akteon

Akteon (grčki Ἀϰταίων, Aktaíōn), u grčkoj mitologiji Kadmov unuk, lijep, mlad lovac; božica Artemida ...

Akvila

Akvila (grčki Ἀϰύλας, Akýlas, latinski Aquila). 1. Židov iz Ponta, prijatelj apostola Pavla. Kod njega ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|