Struka religija, pronađeno natuknica: 3001

Akvilejski patrijarhat

Akvilejski patrijarhat, crkveno-političko područje. Nastao pošto je 552. akvilejski biskup, pod čijom ...

ala (religija)

ala (tur.) ili hala, u narodnim pričama, zoomorfno mitološko biće (srodno aždaji i zmaju), proždrljivo ...

Alagović Aleksandar

Alagović, Aleksandar, zagrebački biskup (Manželice kraj Trnave, Slovačka, 30. XII. 1760 – Zagreb, 18. III. 1837). ...

Alah

Alah (arapski Allāh, od al-ilāh: [jedini, pravi] bog, Bog), u starome politeističko-idololatrijskom ...

Alastor

Alastor (grčki Ἀλάστωρ, Alástōr: osvetnik), u grčkoj tragediji, demon osvete; nadimak Zeusa i erinijâ. ...

alaviti

alaviti ili aluiti (arapski Alawiyya) →  nusajri ...

alba

alba (latinski: bijela; skraćeno od alba tunica), donja bijela tunika koju su nosili Rimljani. – U ranokršćansko ...

Albert (protupapa)

Albert, protupapa 1102. Papi Paskalu II. suprotstavio ga je car Henrik IV. ...

Alberti Nikola

Alberti, Nikola, splitski arhiđakon (Split, oko 1557 – ?, oko 1642). Filozofsko-teološki nauk završio ...

albigenzi

albigenzi (latinski Albigenses, francuski Albigeois), kršćanska sljedba (XI. do XIII. st.) u francuskoj ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|