Struka rudarstvo, pronađeno natuknica: 60

bušenje na veliku dubinu

bušenje na veliku dubinu, izradba dubokih bušotina u Zemljinoj kori, ponajprije radi pronalaženja nafte ...

bušotina

bušotina →  bušenje ...

Čizmić Nikola

Čizmić, Nikola, hrvatski naftno-rudarski inženjer (Zadvarje, 18. VII. 1923 – Zagreb, 26. IV. 2003). ...

Davy Humphry

Davy [dẹi'vi], Humphry, engleski kemičar i izumitelj (Penzance, Cornwall, 17. XII. 1778 – Ženeva, 29. V. 1829). ...

detonator

detonator (prema lat. detonare: grmjeti), naprava namijenjena aktiviranju eksploziva. Rabi se kao upaljač ...

flotacija

flotacija (engl. flo/a/tation: plivanje, plutanje), jedan od tehnoloških postupaka odvajanja korisnih ...

Franotović Damir

Franotović, Damir, hrvatski rudarski inženjer (Korčula, 27. IX. 1913 – Houston, Texas, 7. X. 1982). ...

gravitacijska koncentracija

gravitacijska koncentracija, skup postupaka za oplemenjivanje mineralnih sirovina, koji se temelje na ...

Havliček Jaroslav

Havliček, Jaroslav, hrvatski inženjer strojarstva (Garešnica, 1. X. 1879 – Zagreb, 20. III. 1950). Na ...

Ibrahimpašić Ifet

Ibrahimpašić, Ifet, hrvatski rudarski inženjer (Bjelaj, BiH, 1. I. 1929 – Zagreb, 25. VIII. 1993). God. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6