Struka rudarstvo, pronađeno natuknica: 60

Istarski ugljenokopi Raša

Istarski ugljenokopi Raša, rudarsko poduzeće koje je objedinjavalo niz rudnika na području Istre u zajedničku ...

jalovina

jalovina, otpadni materijal pri obradbi ruda koji se ne može iskoristiti za dobivanje minerala kao korisnoga ...

koncentrat

koncentrat (njem. Konzentrat), zgusnuti korisni ostatak koji u kemijskoj tehnologiji zaostaje nakon ...

Krsnik Josip

Krsnik, Josip, hrvatski inženjer rudarstva (Hromec kraj Đurmanca, 18. IX. 1931 − Zagreb, 27. XI. 2000). ...

Lazić Svetislav

Lazić, Svetislav, hrvatski inženjer rudarstva (Zagreb, 15. V. 1905 – Zagreb, 4. II. 1984). Tehnički ...

Lučić Antun

Lučić, Antun (Anthony Francis Lucas), hrvatski strojarski inženjer i stručnjak za naftno rudarstvo (Split, ...

Marušić Rikard

Marušić, Rikard, hrvatski inženjer rudarstva (Osijek, 13. IV. 1911 – Zagreb, 15. I. 2003). Studirao ...

mineralne sirovine

mineralne sirovine, prirodne anorganske i org. tvari u čvrstom, tekućem ili plinovitom stanju koje služe ...

miniranje

miniranje (prema minirati, od mina), razaranje, rušenje, raspadanje neke cjeline, npr. stijene, energijom ...

Nafta

Nafta, časopis Hrvatskoga nacionalnoga komiteta svjetskoga kongresa za naftu i Znanstvenoga vijeća za ...

|<  1  2 (3)  4  5  6