Struka rudarstvo, pronađeno natuknica: 57

Ožegović Franjo

Ožegović, Franjo, hrvatski naftni geolog (Vrdnik kraj Iriga, Vojvodina, danas Srbija, 19. VII. 1903 ...

plákalica

plákalica, jedan od uređaja za oplemenjivanje mineralnih sirovina gravitacijskom koncentracijom. U plákalici ...

platforma

platforma (franc. plate-forme), učvršćeno (nepokretno) ili pokretno (plovno, plutajuće) postolje s nadgrađem ...

podzemni kop

podzemni kop, rudarski objekt i sustav rudarskih radova kojima se iskorištavaju mineralne sirovine u ...

površinski kop

površinski kop, rudarski objekt i sustav rudarskih radova kojima se iskorištavaju mineralne sirovine ...

prirodni plin

prirodni plin, smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ...

prospekcija

prospekcija (prema engl. prospect: tražiti rudu), prikupljanje informacija na terenu koje služe za utvrđivanje ...

rudarstvo

rudarstvo, grana gospodarstva koja opskrbljuje sirovinama mnoge industrijske djelatnosti, a obuhvaća ...

rude

rude, u užem smislu, sirovine za dobivanje metala, od kojih su u prirodi najraširenije oksidne, sulfidne ...

rudnik

rudnik, rudarski objekt za iskorištavanje mineralnih sirovina iz njihovih rudnih ležišta; u užem smislu, ...

|<  1  2  3 (4)  5  6