Struka rudarstvo, pronađeno natuknica: 60

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

okno

okno. 1. Vertikalni tunel ili sličan građev. objekt u zemlji koji omogućuje pristup uređajima i instalacijama ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

Ožegović Franjo

Ožegović, Franjo, hrvatski naftni geolog (Vrdnik kraj Iriga, Vojvodina, danas Srbija, 19. VII. 1903 ...

plákalica

plákalica, jedan od uređaja za oplemenjivanje mineralnih sirovina gravitacijskom koncentracijom. U plákalici ...

platforma

platforma (franc. plate-forme), učvršćeno (nepokretno) ili pokretno (plovno, plutajuće) postolje s nadgrađem ...

podzemni kop

podzemni kop, rudarski objekt i sustav rudarskih radova kojima se iskorištavaju mineralne sirovine u ...

površinski kop

površinski kop, rudarski objekt i sustav rudarskih radova kojima se iskorištavaju mineralne sirovine ...

prirodni plin

prirodni plin, smjesa nižih alifatskih ugljikovodika, pretežito metana, koja se u prirodnim podzemnim ...

prospekcija

prospekcija (prema engl. prospect: tražiti rudu), prikupljanje informacija na terenu koje služe za utvrđivanje ...

|<  1  2  3 (4)  5  6