Struka rudarstvo, pronađeno natuknica: 60

rudarstvo

rudarstvo, grana gospodarstva koja opskrbljuje sirovinama mnoge industrijske djelatnosti, a obuhvaća ...

rude

rude, u užem smislu, sirovine za dobivanje metala, od kojih su u prirodi najraširenije oksidne, sulfidne ...

rudnik

rudnik, rudarski objekt za iskorištavanje mineralnih sirovina iz njihovih rudnih ležišta; u užem smislu, ...

rudno ležište

rudno ležište (rudište), prostorno ograničeno geološko tijelo s prirodnom asocijacijom različitih ruda, ...

Salopek Branko

Salopek, Branko, hrvatski rudarski inženjer (Zagreb, 9. XII. 1942). Diplomirao je 1968. na Rudarsko-geološko-naftnom ...

Saridja Velimir

Saridja [sa'ri62720a], Velimir, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Zagreb, 24. IV. 1924 – Zagreb, 24. IV. 1989). ...

Sečen Josip

Sečen, Josip, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Opatija kraj Pokupskoga, 20. IX. 1939). Diplomirao ...

Steiner Ivo

Steiner [šta'jner], Ivo, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Sisak, 27. VI. 1927 – Zagreb, 18. III. 2011). ...

štapin

štapin (tal. stoppino), tanka cijev, najčešće od plastike, koja služi za paljenje eksploziva pri miniranju. ...

Teply Ermin

Teply [te'pli], Ermin, slovenski i hrvatski rudarski inženjer (Velika Loka, Slovenija, 29. III. 1902 ...

|<  1  2  3  4 (5)  6