Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

aristokracija

aristokracija (grč. ἀρıστοϰρατία: vladavina najboljih). 1. Vladavina malog povlaštenog društvenog sloja. ...

Aron Raymond

Aron [aʀ61533'], Raymond, francuski sociolog, filozof i politički teoretičar (Pariz, 14. III. 1905 – Pariz, ...

asimilacija

asimilacija (lat. assimilatio: činjenje sličnim). 1. Proces kojim se novi sadržaji, elementi i sl. ...

autonomija

autonomija (grč. αὐτονομία). 1. U filozofiji, samoodređenje slobodne volje za koju je čovjek sposoban ...

autoritarna ličnost

autoritarna ili autoritativna ličnost, splet trajnih međusobno povezanih nazora i osobina ličnosti, ...

autoritet

autoritet (lat. auctoritas: ugled, dostojanstvo, moć, vlast). 1. Općenito, ugled, zasluženo povjerenje, ...

Bachofen Johann Jakob

Bachofen [ba'xo:fn], Johann Jakob, švicarski povjesničar prava, etnolog i sociolog (Basel, 22. XII. 1815 ...

Bahtijarević Štefica

Bahtijarević, Štefica, hrvatska sociologinja (Žabljak kraj Bjelovara, 25. XI. 1936 – Zagreb, 16. XII. 2019). ...

Balandier Georges

Balandier [bal8118djẹ'], Georges, francuski sociolog, antropolog i etnolog (Aillevillers, Haute-Saône, ...

bastard

bastard (starofranc.: pozakonjeni izvanbračni sin plemića, preko njem.). 1. Potomak dviju različitih ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|