Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

Espinas Victor

Espinas [εspina'], Victor, francuski sociolog (Saint-Florentin, 23. V. 1844 – Saint-Florentin, 24. II. 1922). ...

establishment

establishment [istæ'blišmənt] (engl.). 1. Tradicionalni naziv za neke vjerske ustanove u Velikoj Britaniji ...

etiketa

etiketa (franc. étiquette, od starofranc. estiquer < franački stikkan: pričvrstiti). 1. Naljepnica ...

etničko čišćenje

etničko čišćenje, protjerivanje, preseljenje ili likvidiranje dijela stanovništva radi promjene etničkoga ...

etnija

etnija (franc. ethnie: narod, pleme, prema grč. ἔϑνος: rod, pleme, puk), sociološki termin koji se odnosi ...

etnocentrizam

etnocentrizam (etno- + -centrizam), stajalište kojim se na pripadnike drugih skupina ili društava primjenjuju ...

etnometodologija

etnometodologija (etno- + metodologija), smjer u sociologiji koji je osnovao Harold Garfinkel, a nastao ...

Evans-Pritchard Edward

Evans-Pritchard [e'vənz pri'čəd], Edward Evan, britanski socijalni antropolog (Crowborough, 21. IX. 1902 ...

Fabijansko društvo

Fabijansko društvo (engl. Fabian Society), britanska reformističko-socijalistička organizacija, osnovana ...

feminizam

feminizam (franc. féminisme, prema lat. femina:  žena), skupina društvenih pokreta, svjetonazora i teorija ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|