Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

funkcionalizam

funkcionalizam (franc. fonctionnalisme). 1. Smjer u teoriji društva koji pretpostavlja da dijelovi ...

futurologija

futurologija (lat. futurus: budući + -logija), disciplina koja se bavi čovjekovom budućnošću; istražuje ...

Gallup George Horace

Gallup [gæ'ləp], George Horace, američki sociolog (Jefferson, država Iowa, 8. XI. 1901 – Tschingel, ...

Geiger Theodor

Geiger [gại'gəɹ], Theodor, njemački sociolog (München, 9. XI. 1891 – na moru između Toronta i Danske, ...

genocid

genocid (geno- + -cid), zločin usmjeren na uništavanje, u cijelosti ili dijelom, neke nacionalne, etničke, ...

gens

gens (lat.: rod). 1. U antičkom Rimu, zajednica više obitelji međusobno povezanih istim imenom (nomen ...

gerontokracija

gerontokracija (geronto- + -kracija), oblik vlasti u složenijim primitivnim društvima, tzv. rangovskim ...

gerontologija

gerontologija (geronto- + -logija), interdisciplinarno znanstveno područje koje se bavi proučavanjem ...

geto

geto (tal. ghetto, prema imenu otoka, ili hebr. gēṭ: otpusno pismo, otpusnica), odvojeno gradsko područje ...

Giddens Anthony

Giddens [gi'dənz], Anthony, britanski sociolog (Edmonton, London, 18. I. 1938). Profesor sociologije ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|