Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

Halbwachs Maurice

Halbwachs [albva'ks], Maurice, francuski sociolog (Reims, 11. III. 1877 – pri deportaciji u koncentracijski ...

Hobhouse Leonard Trelawny

Hobhouse [hɔ'bhaus], Leonard Trelawny, britanski sociolog i filozof (Saint Ives, 8. IX. 1864 – Alençon, ...

holizam

holizam (prema grč. ὅλος: sav, potpun, cio). 1. Teorija u biologiji koja polazi od pretpostavke da ...

Homans George Caspar

Homans [họu'mənz], George Caspar, američki sociolog (Boston, 11. VIII. 1910 – Cambridge, Massachusetts, ...

horda

horda (tur. ordu: vojska). 1. U turansko-mongolskih naroda, izvorno, vojno-upravna organizacija; logorište ...

Hrvatsko sociološko društvo

Hrvatsko sociološko društvo, strukovna udruga sociologa. Osnovano je 1963. pod nazivom Sociološko društvo ...

Hrženjak Juraj

Hrženjak, Juraj, hrvatski političar i publicist (Bjelovar, 10. III. 1917 – Zagreb, 15. VI. 2020). Diplomirao ...

humanizam

humanizam (njem. Humanismus, prema srednjovj. lat. humanista: humanist, izvedeno od lat. humanus: ljudski, ...

idealni tip

idealni tip, naziv za metodu kojom se na apstraktan način opisuje društv. stvarnost radi što boljega ...

identitet

identitet (njem. Identität < kasnolat. identitas). 1. Istovjetnost, potpuna jednakost; odnos po kojem ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|