Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

industrijska demokracija

industrijska demokracija, u najširem smislu riječi označava sve oblike formaliziranog utjecaja radnika, ...

industrijsko društvo

industrijsko društvo, općeniti tip društva koje je nastalo uvođenjem industrijske proizvodnje, najprije ...

Inglehart Ronald Franklin

Inglehart [i'ŋgəlhα:ɹt], Ronald Franklin, američki sociolog i politolog (Milwaukee, 5. IX. 1934). Profesor ...

institucija

institucija (lat. institutio: uredba; naputak, načelo, postupak, običaj). 1. Ustanova kao pravna osoba ...

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, znanstvenoistraživačka ustanova osnovana 1991. kao Institut ...

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), ustanova osnovana 1964. kao Institut za društvena ...

integracija

integracija (lat. integratio: obnova cjeline). 1. Spajanje u jedno; okupljanje odijeljenih elemenata ...

intelektualci

intelektualci (kasnolatinski intellectualis, od latinskog intellectus: poimanje, razum, um). 1. Osobe ...

interkulturalizam

interkulturalizam (inter- + kultura) (često u istome značenju kao i multikulturalizam), naziv za oblike ...

Irigaray Luce

Irigaray [iʀigaʀε'], Luce, francuska feministička teoretičarka i psihoanalitičarka belgijskog podrijetla ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|