Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

König René

König [kø:'ni62179], René, njemački sociolog (Magdeburg, 5. VII. 1906 – Köln, 21. III. 1992). Profesor na ...

kontrakultura

kontrakultura (kontra- + kultura), skup činitelja i senzibiliteta, nazivanih u socijalnoj teoriji i ...

kontrola, društvena

kontrola, društvena, sposobnost društvenih grupa i društva u cjelini da uređuju odnose među svojim članovima ...

konvencija

konvencija (lat. conventio: dogovor, ugovor). 1. U sociologiji, ustaljenost pravila, normi ili običaja ...

kooperacija

kooperacija (kasnolat. cooperatio: suradnja), dobrovoljna suradnja i udruživanje radi zadovoljavanja ...

korporativizam

korporativizam ili korporatizam (prema korporacija; engl. corporativism, franc. corporatisme), doktrina ...

korupcija

korupcija (lat. corruptio: podmićivanje; pokvarenost), korištenje javne dužnosti radi osobnoga probitka. ...

kozmopolitizam

kozmopolitizam (prema grč. ϰοσμοπολίτης: građanin svijeta), nazor koji, nasuprot patriotizmu ili neovisno ...

Kregar Josip

Kregar, Josip, hrvatski pravnik i sociolog (Ogulin, 1. I. 1953 – Zagreb, 13. VIII. 2020). Diplomirao ...

ksenofobija

ksenofobija (kseno- + -fobija), iracionalan osjećaj tjeskobe ili straha od stranaca. Često se izražava ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|