Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

kulturalizam

kulturalizam (prema kultura), smjer u teoriji društva koji društvene činjenice, razdoblja i razvojne ...

kulturna autonomija

kulturna autonomija, pravo na očuvanje i njegovanje kulturnog identiteta i tradicije u smislu posebnosti ...

kulturna politika

kulturna politika, državna i javna, rjeđe nedržavna i privatna politika u području kulture, kojom se ...

kulturni obrazac

kulturni obrazac, skup normi i vrijednosti koji odsudno utječe na ponašanje pripadnika neke kulturne ...

Kus Nikolajev Mirko

Kus Nikolajev, Mirko, hrvatski etnolog i sociolog (Zagreb, 11. V. 1896 – Zagreb, 18. III. 1961). Studirao ...

Kuvačić Ivan

Kuvačić, Ivan, hrvatski sociolog (Gata kraj Omiša, 12. I. 1923 – Novi Marof, 20. VII. 2014). Studirao ...

Lay Vladimir

Lay [laj], Vladimir, hrvatski sociolog (Zagreb, 8. XII. 1947). U Zagrebu diplomirao politologiju (1971) ...

Lazarsfeld Paul Felix

Lazarsfeld (engl. izgovor [læ'zəɹsfeld], njem. [la'carsfεlt]), Paul Felix, američki sociolog austrijskog ...

Lazić Mladen

Lazić, Mladen, srpski sociolog (Golubinci, 8. IX. 1950). Diplomirao je 1973. na Filozofskom fakultetu ...

Le Play Frédérick

Le Play [ləplε'], Frédérick, francuski sociolog (La Rivière-Saint-Sauveur, 11. IV. 1806 – Pariz, 13. IV. 1882). ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|