Struka sociologija, pronađeno natuknica: 424

rasa

rasa (njemački Rasse < francuski race < talijanski razza, vjerojatno od starofrancuskog haraz: uzgoj ...

rasizam

rasizam, ideologija prema kojoj među ljudskim rasama postoje nepremostive razlike i hijerarhijski odnos. ...

rat

rat, nasilan, oružani sukob između dviju ili više država, saveza ili većih društvenih skupina od kojih ...

Ratzenhofer Gustav

Ratzenhofer [ra'cənho:fəɹ], Gustav, austrijski sociolog (Beč, 4. VII. 1842 – na povratku iz Amerike, ...

razumijevanje

razumijevanje. 1. U filozofiji, sposobnost mišljenja i shvaćanja, oblik spoznaje svojstven čovjeku. ...

relativna deprivacija

relativna deprivacija →  deprivacija ...

Revija za sociologiju

Revija za sociologiju, časopis Hrvatskoga sociološkog društva, izlazi četvrtgodišnje od 1971. Objavljuje ...

revolucija

revolucija (kasnolat. revolutio: okretanje). 1. Općenito, nagla i temeljita promjena; sveukupnost zbivanja ...

Rex John

Rex [reks], John, britanski sociolog južnoafričkog podrijetla (Port Elizabeth, 5. III. 1925 – Leamington ...

reziduum

reziduum (latinski residuum: ostatak). 1. U matematici, pojam iz teorije funkcija kompleksne varijable; ...

|<  <  31  32 (33)  34  35  36  37  38  39  40  >