Struka sociologija, pronađeno natuknica: 424

Sociologija sela

Sociologija sela →  sociologija i prostor ...

sociologizam

sociologizam (socio- + -logizam), sociološki pristup koji društvu pripisuje potpunu (totalnu) eksplikativnu ...

sociometrija

sociometrija (socio- + -metrija), istraživačka metoda u društvenim znanostima kojom se ispituju međusobni ...

solidarnost

solidarnost. 1. U sociologiji, tip društv. veza s obzirom na razvijenost podjele rada; u tom smislu ...

Sorokin Pitirim Alexandrovitch

Sorokin (amer. izgovor [sərọu'kin]), Pitirim Alexandrovitch (ruski Aleksandrovič), američki sociolog ...

specijalizacija

specijalizacija, u društv. znanostima, procesi usitnjavanja širih znanja ili vještina na sve uža područja, ...

Spencer Herbert

Spencer [spe'nsə], Herbert, britanski filozof i sociolog (Derby, 27. IV. 1820 – Brighton, 8. XII. 1903). ...

spolni odgoj

spolni odgoj ili seksualna edukacija, naziv za obrazovne programe koji obrađuju sadržaje vezane uz ljudsku ...

srednji slojevi

srednji slojevi, društveni slojevi koji su smješteni između više klase (viših slojeva) i niže klase ...

srodstvo

srodstvo, povezanost osoba na temelju određenih bioloških, pravnih, moralnih, duhovnih i dr. činjenica; ...

|<  <  31  32  33  34  35  36 (37)  38  39  40  >