Struka sociologija, pronađeno natuknica: 424

stalež

stalež, društveni sloj koji se zasniva na ugledu i časti. Zatvoren je prema pripadnicima nižih društvenih ...

status

status (lat.: stanje), položaj ili mjesto u društvenoj strukturi kojemu pripadaju određena prava i dužnosti. ...

stratifikacija

stratifikacija (lat. stratum: pokrivač + -fikacija), svako organiziranje skupina ili pojedinaca u hijerarhiju ...

sufražetkinje

sufražetkinje (engl. suffragettes, prema lat. suffragium: crjepić kojim se glasovalo), pobornice legalnoga ...

Supek Rudi

Supek, Rudi, hrvatski sociolog, filozof i psiholog (Zagreb, 8. IV. 1913 – Zagreb, 2. I. 1993). Diplomirao ...

supkultura

supkultura (sup- + kultura), bilo koje odstupanje adolescentskih i drugih aktera od normi i vrijednosti ...

svojta

svojta. 1. U sociologiji →  srodstvo 2. U biologiji →  sistematika ...

Szczepański Jan

Szczepański [ščepa'ńsk’i], Jan, poljski sociolog (Ustroń, 14. IX. 1913 – Varšava, 16. IV. 2004). Profesor ...

Šćetinec Juraj

Šćetinec, Juraj, hrvatski sociolog (Koprivnica, 19. IV. 1898 – Zagreb, 24. VI. 1939). Studij prava završio ...

šovinizam

šovinizam (franc. chauvinisme), nesnošljivost prema pripadnicima drugih etničkih skupina ili nacija, ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37 (38)  39  40  >