Struka sociologija, pronađeno natuknica: 424

Titmuss Richard Morris

Titmuss [ti'tmʌs], Richard Morris, britanski sociolog (Luton, 16. X. 1907 – London, 6. IV. 1973). Bez ...

Toffler Alvin

Toffler [tɔ:'fləɹ], Alvin, američki futurolog (New York, 4. X. 1928 – Los Angeles, 27. VI. 2016). U ...

Tomašić Dinko

Tomašić, Dinko, hrvatski sociolog (Smokvica na Korčuli, 23. IV. 1902 – Bloomington, SAD, 7. VIII. 1975). ...

Tomić-Koludrović Inga

Tomić-Koludrović, Inga, hrvatska sociologinja (Metković, 12. X. 1953). Diplomirala i doktorirala na ...

Toniolo Giuseppe

Toniolo [toniɔ'lo], Giuseppe, talijanski sociolog i ekonomist (Treviso, 7. III. 1845 – Pisa, 7. X. 1918). ...

Tönnies Ferdinand

Tönnies [tœ'niəs], Ferdinand, njemački sociolog i filozof (Riep, danas Oldenswort, 26. VII. 1855 – Kiel, ...

Touraine Alain

Touraine [tuʀε:'n], Alain, francuski sociolog (Hermanville-sur-Mer, 3. VIII. 1925). Zastupnik dinamičke ...

tranzicija

tranzicija (lat. transitio), prijelaz. 1. U užem smislu, društvena preobrazba bivših komunističkih ...

trend

trend (engl.: nastojanje, sklonost), smjer kretanja neke pojave u prirodi i društvu u određenom vremenu. ...

uloga

uloga. 1. U sociologiji, ponašanja koja se očekuju od osobe koja zauzima određeni društveni položaj. ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38  39 (40)  >