Struka sociologija, pronađeno natuknica: 427

disfunkcija

disfunkcija (dis-1 + funkcija), element društvenog sustava koji nije funkcionalan za razvoj društva. ...

diskriminacija

diskriminacija (kasnolat. discriminatio: odvajanje, razlikovanje). 1. U sociologiji, nejednako postupanje ...

divljaštvo

divljaštvo →  prvobitna zajednica ...

dominacija

dominacija (lat. dominatio: vlast, gospodstvo), u širem smislu, moć što ju jedna osoba, skupina ili ...

društvena grupa

društvena grupa (društvena skupina), skup ljudi koji se nalaze u razmjerno stalnoj i redovitoj interakciji, ...

društvena pokretljivost

društvena pokretljivost, pomicanje skupina ili pojedinaca između i unutar različitih društv. položaja; ...

društvena struktura

društvena struktura, svaki relativno trajni međuodnos između dijelova društva. Sastoji se od mreže ...

društvena svijest

društvena svijest, skup predodžaba i ideja, uključujući vrijednosti i norme ponašanja, što ih dijele ...

društvena uloga

društvena uloga →  uloga ...

društvene klase

društvene klase, skupine s istim ili sličnim materijalnim i kulturnim položajem u društvu, koje obilježava ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|