Struka sociologija, pronađeno natuknica: 424

društvene znanosti

društvene znanosti, akademske discipline koje se bave podrijetlom i razvojem ljudskoga društva te ustanovama, ...

društveni odnosi

društveni odnosi, odnosi među ljudima koji imaju razmjerno stabilne i trajne položaje i uloge u društvu. ...

društveni pokreti

društveni pokreti, kolektivno djelovanje, na stanovitom stupnju organizacije i postojanosti izvan institucionaliziranih ...

društveno-ekonomska formacija

društveno-ekonomska formacija, opći tip društva određen načinom proizvodnje i oblikom vlasništva, iz ...

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

Dugandžija Nikola

Dugandžija, Nikola, hrvatski sociolog (Požega, 17. XII. 1933). Diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu ...

Durkheim Émile

Durkheim [dyʀkε'm], Émile, francuski sociolog (Épinal, 15. IV. 1858 – Pariz, 15. XI. 1917). Jedan od ...

Duvignaud Jean

Duvignaud [dyvińọ'], Jean, francuski sociolog (La Rochelle, 21. II. 1921 – La Rochelle, 17. II. 2007). ...

egalitarizam

egalitarizam (franc. égalitarisme), ideja da se distribucija položaja u društvu i alokacija »društvenih ...

egzodus

egzodus (eksodus, također i egzod, eksod) (lat. exodus, od grč. ἔξοδος: izlazak), u prvotnom značenju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|