Struka strojarstvo, pronađeno natuknica: 480

hidraulična spojka

hidraulična spojka, tip elastične spojke koja prigušuje torzijske vibracije i udarce. Ugrađuje se između ...

hidraulični strojevi

hidraulični strojevi, strojevi u kojima je radni medij tekućina. Oni mehan. energiju ili oduzimaju ili ...

hidraulični udar

hidraulični udar, nagla promjena tlaka tekućine u zatvorenome cijevnome vodu, izazvana naglom promjenom ...

hidraulika

hidraulika (hidr- + grč. αὐλός: cijev). 1. Dio hidromehanike, koji se bavi proučavanjem stanja ravnoteže ...

hidrofor

hidrofor (hidro- + -for), uređaj za opskrbu vodom ondje gdje ne postoji javni vodovod te u visokim objektima ...

hladnjača

hladnjača, posebno zidane prostorije ili cijele zgrade s dobrom toplinskom izolacijom koje služe u industriji ...

hladnjak

hladnjak. 1. Dio strojeva ili uređaja namijenjen odvođenju viška topline stvorene tijekom njihova rada. ...

homeostat

homeostat (homeo- + -stat), prilagodljivi kibernetički sustav koji oponaša homeostazu živih organizama. ...

honanje

honanje (prema njem. honen, od engl. hone: brusiti, oštriti) →  brušenje ...

Horvat Dragutin

Horvat, Dragutin, hrvatski strojarski inženjer (Bosanski Brod, 15. X. 1906 – Zagreb, 10. XII. 1994). ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|