Struka strojarstvo, pronađeno natuknica: 480

kantar (metrologija)

kantar (tur. < arap. qinṭār < kasnolat. centenarius, prema centum: sto). 1. Hrvatski naziv za rimsku ...

Kaplanova turbina

Kaplanova turbina, propelerna vodna turbina sa zakretnim lopaticama rotora (radnoga kola); patentirao ...

kardanski ovjes

kardanski ovjes (po G. Cardanu), mehanizam kojim se učvršćuje neko tijelo, a koji ne sputava njegovo ...

kardanski zglob

kardanski zglob (po G. Cardanu), zglobno učvršćenje dvaju strojnih elemenata kojim se omogućuje njihovo ...

karoserija

karoserija (njem. Karosserie < franc. carrosserie, od carrosse: kola < tal. carozza), nadgradnja motornoga ...

karter

karter (engl. carter, prema izumitelju Jonathanu Carteru), kućište koljenastoga vratila motora s unutarnjim ...

karusel

karusel (franc. carrousel < od tal. carosello). 1. Vrtuljak u zabavnom parku; mehanička naprava koja ...

Katalinić Branko

Katalinić, Branko, hrvatski inženjer strojarstva (Starigrad Paklenica, 12. X. 1952). U Zagrebu diplomirao ...

katalizator

katalizator (njem. Katalysator), uređaj za pročišćavanje ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem, ...

Katavić Ivan

Katavić, Ivan, hrvatski inženjer metalurgije (Split, 31. X. 1929). Diplomirao je na Metalurškom fakultetu ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|