Struka strojarstvo, pronađeno natuknica: 480

koljenasto vratilo

koljenasto vratilo, vratilo u stapnim i klipnim strojevima; dio je njihova mehanizma kojim se pravocrtno ...

komanda

komanda (njem. Kommando < tal. comando: zapovijed, naredba, od lat. commendare: provjeriti; preporučiti). 1. ...

kombajn

kombajn (rus. kombajn < engl. combine [harvester]), poljoprivr. stroj za žetvu, berbu ili vađenje uroda ...

kombi

kombi (njem. kratica od Kombiwagen) →  automobil, vrste automobila ...

kompenzator

kompenzator (njem. Kompensator < engl. compensator, prema lat. compensare: ujednačiti, naknaditi). 1. ...

kompresija

kompresija (lat. compressio: pritiskanje). 1. Stiskanje, stlačivanje, zbijanje, zgušćivanje; sažimanje, ...

kompresor

kompresor (njem. Kompressor, prema lat. compressus: stisnut), stroj ili uređaj za stlačivanje (→  kompresija) ...

kondenzator, parni

kondenzator, parni, izmjenjivač topline u kojem se para nekog medija hlađenjem i odvođenjem topline ...

kondicioniranje

kondicioniranje (njem. Konditionierung, prema konditionieren < franc. conditionner: uvjetovati), stvaranje ...

kontejner

kontejner (engl. container, od contain < franc. contenir < lat. contenire: držati zajedno), prenosivi ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18  19 (20)  >  >|