Struka strojarstvo, pronađeno natuknica: 488

bandaža

bandaža (franc. bandage: zavoj). 1. Zavoj na dijelu tijela, mekano povojno tvorivo ili poseban rubac, ...

bat (više značenja)

bat. 1. Palica, štap, batina, tučak u zvonu, njihalo. 2. Prastara hrvatska riječ za oruđe (malj, kijača) ...

Bazjanac Davorin

Bazjanac, Davorin, hrvatski inženjer strojarstva (Beravci kraj Slavonskog Broda, 22. IX. 1902 – Zagreb, ...

Beara Ljubomir

Beara, Ljubomir, hrvatski inženjer strojarstva (Zelovo kraj Sinja, 12. X. 1925 – Zagreb, 6. I. 1989). ...

Beau de Rochas Alphonse

Beau de Rochas [bo dʀɔša:'s], Alphonse, francuski inženjer (Digne, 9. IV. 1815 – Vincennes, 27. III. 1893). ...

Benz Carl Friedrich

Benz [benc], Carl Friedrich, njemački inženjer i tvorničar (Karlsruhe, 25. XI. 1844 – Ladenburg, 4. IV. 1929). ...

benzinski motor

benzinski motor, dvotaktni ili četverotaktni klipni motor s unutarnjim izgaranjem, s el. paljenjem smjese ...

beskonačna vrpca

beskonačna vrpca, dio trakastog transportera za kontinuirani mehanički prijenos sipkog materijala i ...

bicikl

bicikl (bi- + -cikl), vozilo na dva kotača koje vozač pokreće vlastitom snagom. Praktična svojstva bicikla ...

blanja

blanja. 1. Stolarski ručni alat za površinsku obradbu drva odvajanjem čestica (ravnocrtnim skidanjem ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|