Struka strojarstvo, pronađeno natuknica: 488

centralno grijanje

centralno grijanje → grijanje ...

centriranje

centriranje (prema njem. zentrieren). 1. Smještanje nečega u sredinu, npr. teksta na stranici. 2. ...

cijev

cijev, šuplji građevni ili strojarski element različita presjeka (kružnoga, eliptičnoga, višekutnoga). ...

cilindar (više značenja)

cilindar (njem. Zylinder < lat. cylindrus < grč. ϰύλıνδρος: valjak). 1. U geometriji, cilindrična ploha. 2. ...

cinčanje

cinčanje, nanošenje tanka sloja cinka na površinu metalnih predmeta radi zaštite od korozije. Prevlačenje ...

cirkular

cirkular (prema kasnolat. circularis: kružni). 1. Pismo koje se upućuje većem broju osoba ili ureda; ...

cisterna

cisterna (lat.). 1. Građevina za opskrbu vodom (kišnicom) kućanstva (kućna) ili naselja (javna). Voda ...

cjevovod

cjevovod, sustav cijevi za prijenos (transport) mase i/ili energije plina, tekućine ili fluidiziranih ...

crpka

crpka →  pumpa ...

crtež

crtež, grafički prikaz oblika na nekoj površini; slika predmeta ili pojava rađena s pomoću crtaćeg materijala ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|