Struka strojarstvo, pronađeno natuknica: 480

Dieselov motor

Dieselov [di:'zəl~] motor →  dizelski motor ...

diferencijal

diferencijal (njem. Differential [getriebe], prema Differenz: razlika < lat. differentia). 1. Mehanizam ...

difuzor

difuzor (njem. Diffusor < lat. diffusor, od diffundere: širiti, razlijevati), konično prošireni kanal, ...

dijaskop

dijaskop (dija- + -skop) →  projektor ...

dizalice i dizala

dizalice i dizala, naprave ili strojevi za dizanje, premještanje i povlačenje tereta. Najstarija naprava ...

dizalo

dizalo → dizalice i dizala ...

dizelski motor

dizelski motor (Dieselov motor), vrsta klipnog motora s unutarnjim izgaranjem kod kojega se gorivo ubrizgava ...

drezina

drezina. 1. Dvokolica, preteča bicikla, koja se pokretala odgurivanjem nogama; nazvana je po njemačkom ...

duboko vučenje

duboko vučenje, postupak preradbe lima kojim se proizvodi kuhinjsko posuđe, limena ambalaža, limeni ...

Dunlop John Boyd

Dunlop [dʌ'nlɔp], John Boyd, škotski veterinar i izumitelj (Dreghorn, 5. II. 1840 – Balls Bridge, 23. X. 1921). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|