Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

a. m.

a. m. ili A. M., kratica za latinski ante meridiem: prije podne. U zemljama engleskoga govornog područja ...

ab origine

ab origine [~ ori:'~] (lat.), od početka, od iskona. ...

ab ovo

ab ovo [~ o:'vo:] (lat.: od jajeta), od prvoga početka. Izraz je preuzet od Horacija, koji u djelu De ...

abecedarij

abecedarij (lat. abecedarium), popis imena, pojmova, natuknica poredanih abecednim redom (abecedar). ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

abiotički

abiotički (a1- + -biotički), koji ne pripada svijetu živih bića, u kojem nema života, neživ. ...

abnormalno

abnormalno (lat. abnormis: nepravilan, preko austrijski njem. abnormal), ono što odstupa, često u negativnom ...

abonman

abonman (franc. abonnement: predbilježba), pretplata, predbrojka, ugovor po kojem se jedna strana obvezuje ...

abrevijacija

abrevijacija (kasnolat. abbreviatio: kraćenje, pokraćivanje), kratica, skraćenje. ...

abruptan

abruptan (lat. abruptus: otkinut), nagao, iznenadan, bez okolišanja; neuglađen, osoran, prijek. ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|