Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

ad acta

ad acta [~ a:'kta] (lat.: među spise), kratica a. a., oznaka na spisima (obično nakon rješenja) da se ...

ad bestias!

ad bestias! [~ be:'~] (lat.), pred zvijeri!; u antičkom Rimu, formula kojom se gladijatoru ili osuđeniku ...

ad Calendas Graecas

ad Calendas (Kalendas) Graecas [~ kale'nda:s gre:'ka:s] (lat.), o grčkim kalendama. Kalende su kod Rimljana ...

ad circulandum

ad circulandum [~ ~kula'~] (lat.), da kruži, da ide naokolo, da ide od ruke do ruke; od toga izraza ...

ad hoc

ad hoc [~ hok] (lat.: za to), upravo za to, s tom svrhom, s određenom namjerom, za tu (posebnu) priliku. ...

ad hominem

ad hominem [~ ho'~] (lat.: k čovjeku), izraz kojim se označava da je neko izlaganje ili dokazivanje ...

ad infinitum

ad infinitum [~ infi:ni:'~] (lat.: u beskonačno), u beskraj, u nedogled, bez kraja. ...

ad interim

ad interim [~ i'n~] (lat. interim: međutim, zasad), privremeno, na neko vrijeme, dok se ne donese konačno ...

ad Kalendas Graecas

ad Kalendas Graecas [~ ~le'nda:s gre:'ka:s] →  ad calendas graecas ...

ad libitum

ad libitum [~ li'~] (lat.), po volji, slobodno, po vlastitoj želji. U glazbi (kratica ad lib.), naputak ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|