Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

ad litteram

ad litteram [~ li'~] (lat. littera: slovo), doslovno, od riječi do riječi, dorječno. ...

ad nauseam

ad nauseam [~ nạu'zeam] (lat. nausea: mučnina), do gađenja, npr. ponavljati nešto ad nauseam. ...

ad notam

ad notam [~ no'~] (lat. nota: znak), na znanje; uzeti ad notam, primiti na znanje, zapamtiti. ...

ad oculos

ad oculos [~ o'kulo:s] (lat.), pred oči, na oči, na očigled. Izložiti (prikazati) ad oculos, jasno, ...

ad usum

ad usum [~ u:'zum] (lat.), za (na) uporabu. Ad usum Delphini, za uporabu dauphinu (francuskom prijestolonasljedniku). ...

ad verbum

ad verbum [~ ve'~] (lat.), od riječi do riječi, doslovno, dorječno. ...

adaptacija

adaptacija (srednjovj. lat. adaptatio: prilagodba). 1. U psihologiji, prilagođivanje ili privikavanje ...

adekvatan

adekvatan (lat. adaequatus: izjednačen), primjeren, prikladan; podudaran, izjednačen. ...

adept

adept (lat. adeptus: koji je postigao), prvobitno naziv za alkemičara za kojega se vjerovalo da je postigao ...

adhezija

adhezija (lat. adhaesio). 1. Prianjanje, lijepljenje. 2. U fizici, privlačna međuatomska ili međumolekulska ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|