Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

administrator

administrator (lat.). 1. Osoba koja upravlja (administrira), npr. u nekoj ustanovi; upravitelj, nadzornik. 2. ...

adneks

adneks (lat. adnexum: privezano, od glagola adnectere). 1. Ono što je nečemu dodano, pripojeno, priloženo ...

adoracija

adoracija (latinski adoratio: klanjanje, poklonstvo, obožavanje). 1. Dvorska ceremonija u Rimskom Carstvu ...

adresa

adresa (franc. adresse). 1. Podatci o mjestu na kojem fizička ili pravna osoba boravi ili radi (ulica i ...

adut

adut (franc. atout). 1. U kartaškim igrama, najjača boja. 2. U kuglanju, čunj koji je na čunjskom ...

advocatus diaboli

advocatus diaboli [~ka:'~ di·a:'boli:] (latinski: vražji odvjetnik). 1. U Katoličkoj crkvi, osoba koja ...

aeracija

aeracija (prema grč. ἀήρ: zrak, lat. aer), prozračivanje, dovođenje zraka, npr. u vodu radi pročišćivanja, ...

afekcija

afekcija (lat. affectio: djelovanje). 1. Naklonost, sklonost, bliskost, privrženost. 2. Djelovanje, ...

afektacija

afektacija (lat. affectatio: težnja, nastojanje), neiskreno, namješteno, neprirodno ponašanje; prenemaganje, ...

afektivna vrijednost

afektivna vrijednost (lat. pretium affectionis), vrijednost koja se pridaje nekoj stvari iz subjektivnih, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|