Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

agens

agens (njem. Agens < lat. agens: koji djeluje; koji tjera). 1. Djelatna, pokretačka sila; pokretalo, ...

agilnost

agilnost (lat. agilitas: pokretnost), okretnost, živahnost, žustrina, radinost, marljivost, poduzetnost. ...

agitacija

agitacija (lat. agitatio: gibanje, preko engl. agitation i njem.). 1. aktivnost kojoj je svrha pridobivanje ...

agitprop

agitprop (rus., od agit[acija] i prop[aganda]), odjel za agitaciju i propagandu u socijalističkim zemljama ...

aglomeracija

aglomeracija (od lat. agglomerare: skupljati). 1. Nakupljanje, skupljanje, nagomilavanje, zgrudavanje ...

agnosticizam

agnosticizam (od grč. ἄγνωστον: nespoznatljivo, neshvatljivo). 1. Općenito, mišljenje da se objektivni ...

agonija

agonija (grč. ἀγωνία: borba). 1. Predsmrtno stanje, borba organizma sa smrću. 2. Teška tjelesna ili ...

agregat

agregat (lat. aggregatum: skupljeno zajedno, pridruženo). 1. Nešto što je složeno, sastavljeno od različitih ...

agresivnost

agresivnost (prema agresija, po uzoru na njem. Aggressivität). 1. Nasilnost i nasrtljivost u ponašanju; ...

aide mémoire

aide mémoire [εd memwa:'ʀ] (franc.), pismeni sastavak koji u skraćenom obliku sadrži sve sastojke neke ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|