Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

air-mail

air-mail [62656ə'meil] (engl.), zračna pošta. ...

akademizam

akademizam (prema akademija), znanstveni formalizam i suhoparnost; u umjetnosti, korištenje ustaljenih ...

akcent (više značenja)

akcent (lat. accentus). 1. U lingvistici →  naglasak. 2. U glazbi, isticanje jednog tona ili akorda. ...

akceptirati

akceptirati (njem. akzeptieren < lat. acceptare), usvojiti, prihvatiti (npr. neki prijedlog, nečije ...

akcija

akcija (lat. actio). 1. Djelovanje, djelatnost, djelo, čin, radnja, pothvat. 2. U fizici (znak S), ...

aklamacija

aklamacija (lat. acclamatio: povici, klicanje). 1. Opći pristanak glasnim odobravanjem ili klicanjem. ...

akolit

akolit (crkveni latinski acolythus < grčki ἀϰόλουϑος: pratitelj), klerik koji je primio četvrti niži ...

akord

akord (od srednjovj. lat. accordare: uskladiti, možda prema lat. chorda: žica, struna). 1. Sloga, sklad. 2. ...

akribija

akribija (grč. ἀϰρίβεıα), osobita točnost, pomnja, savjesnost, posebice u znanstvenom radu. ...

akrobatika

akrobatika (od grč. ἀϰροβατεῖν: hodati na vršcima prstiju). 1. Prvotno, umijeće hodanja po razapetu ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|