Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

aksijalan

aksijalan (od lat. axis: osovina), koji se odnosi na os, pruža se ili djeluje smjerom osi; osni (npr. ...

akšam

akšam (turski akşam i ahşam, perzijski aḥšām). 1. Vrijeme od zalaza Sunca do potpunog mraka, sumrak. 2. ...

akt

akt (lat. actus). 1. Čin, radnja, djelo. 2. Kod Aristotela i u skolastici akt znači »razvijenu zbiljnost«. ...

aktiv

aktiv. 1. (prema lat. activus: djelatan, djelotvoran), radni način, sustav glagolskih oblika kojim ...

aktivacija

aktivacija (lat. activatio: pokretanje). 1. Poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa (kemijskog, ...

aktivist

aktivist (rus., prema lat. activus: djelatan). 1. Osoba koja se aktivno zalaže za neku ideju, načela, ...

aktivnost

aktivnost (srednjovj. lat. activitas). 1. Djelovanje, djelatnost, rad. 2. U fizici, aktivnost radioaktivnog ...

aktovka

aktovka (prema lat. acta: izvještaji). 1. Torba za spise (akte). 2. (prema lat. actum: čin) →  jednočinka ...

aktualan

aktualan (kasnolat. actualis: djelatan). 1. U određenom času (osobito u sadašnjosti) važan, nazočan ...

aktualizacija

aktualizacija (franc. actualisation). 1. Općenito, provođenje u djelo, ostvarivanje (aktualizacija ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|