Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

akumen

akumen (lat. acumen), oštroumnost, pronicavost, domišljatost. ...

akuratan

akuratan (lat. accuratus: brižljivo izveden), točan, ispravan, savjestan, pomnjiv, brižljiv. ...

akustičan

akustičan (grč. ἀϰουστıϰός). 1. Koji se odnosi na sluh, slušni; akustični osjeti, slušni osjeti. 2. ...

akutan

akutan (lat. acutus: oštar). 1. Oštar, žestok (akutna bol); vrlo ozbiljan ili izražen (akutna nestašica); ...

akvizicija

akvizicija (latinski acquisitio). 1. Ono što je pribavljeno, stečeno; stečevina, prinova. 2. Pribavljanje ...

al pari

al pari [~ pa:'ri] (tal.), podjednako, ravnopravno, istovrijedno. ...

alarm

alarm (tal. all’arme!: na oružje!), poziv na stanje pripravnosti, uzbuna (npr. u vojsci); znak uzbune ...

alea iacta est!

alea iacta est! [a:'~ ja'kta ~] (lat.), kocka je bačena; riječi koje se pripisuju Cezaru kada je prelazio ...

alem

alem (tur. < arap. ‘alam: znak, simbol). 1. Dragi kamen. Alem-kamen, narodno ime za dijamant. 2. Pozlaćen ...

alfa i omega

alfa i omega, izraz načinjen od imena prvoga i posljednjega slova u grčkom alfabetu (A, alfa, Ω, omega) ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|