Struka tehničke discipline, pronađeno natuknica: 36

ABC tehnike

ABC tehnike, časopis za popularizaciju tehnike nakladnika Hrvatske zajednice tehničke kulture (prije ...

adaptor

adaptor (adapter) (engl. adaptor, njem. Adapter, prema lat. adaptare: prilagoditi), naprava za električno ...

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, znanstvena organizacija osnovana 1993. u Zagrebu radi promicanja ...

bljeskalica

bljeskalica, uređaj za odašiljanje svjetlosnih impulsa, pri čemu trajanje impulsa i stanke može biti ...

dagerotipija

dagerotipija (franc. daguerréotypie), prvi praktički primjenljiv fotografski postupak za dobivanje trajne ...

desenzibilizacija

desenzibilizacija (de- + senzibilizacija, od senzibilan). 1. Smanjenje, uklanjanje osjetljivosti. 2. ...

dijapozitiv

dijapozitiv (dija- + pozitiv), prozirna, pozitivna fotografska snimka na staklu ili filmu, prikladna ...

diorama

diorama (franc. diorama, od grč. διοράειν: prozirati, vidjeti kroz). 1. Uprizorenje neke scene uz pomoć ...

Eastman George

Eastman [i:'stmən], George, američki tvorničar (Waterville, 12. VII. 1854 – Rochester, 14. III. 1932). ...

epidijaskop

epidijaskop (epi- + dija- + -skop) →  projektor ...

(1)  2  3  4