Struka tiskarstvo, pronađeno natuknica: 114

grafička industrija

grafička industrija, grana industrije koja se bavi izradbom grafičkih proizvoda kao što su novine i ...

grafička priprema

grafička priprema, dio procesa grafičke proizvodnje u kojem se tekst i ilustracije grafički obrađuju, ...

grafička tehnologija

grafička tehnologija, djelatnost koja se bavi postupcima oblikovanja, reprodukcije i umnožavanja teksta ...

grafika

grafika (grčki γραφıϰή: slikarska umjetnοst). 1. U likovnim umjetnostima skupni naziv za tehničke postupke ...

gravira

gravira (gravura) (francuski gravure: rezbarija, rezbarstvo), niz tehičkih postupaka rezbarenja (urezivanja) ...

graviranje

graviranje → gravira ...

halkografija

halkografija (grč. χαλϰός: bakar + -grafija), u tiskarstvu, rjeđe korišten naziv za bakrorez, izvornu ...

Hardtmuth Joseph

Hardtmuth [ha'rtmu:t], Joseph, austrijski arhitekt, poduzetnik i izumitelj (Asparn, 20. II. 1752 – Beč, ...

imprimatur

imprimatur (lat.: neka se otisne), u izdavaštvu, dopuštenje za tisak što ga daje autor, urednik ili ...

iris-tisak

iris-tisak (prema grč. ἶρıς: duga), tehnika tiska kojom se uz pomoć jedne tiskovne forme istodobno ostvaruje ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >