Struka tiskarstvo, pronađeno natuknica: 114

kamenotisak

kamenotisak →  litografija ...

klišej

klišej (franc. cliché), element tiskovne forme namijenjen tisku ilustracija u tehnici visokog tiska; ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

knjigotisak

knjigotisak, tehnika visokoga tiska kojom se otisak dobiva izravnim pritiskom tiskovne forme na tiskovnu ...

knjigoveštvo

knjigoveštvo, završni dio grafičke proizvodnje, koji obuhvaća izradbu knjižnoga bloka i korica te njihovo ...

knjižni blok

knjižni blok, skup knjižnih slogova (knjižnih araka) poredanih određenim redom, sabranih stavljanjem ...

korektura

korektura (srednjovj. lat. correctura: ono što će se ispraviti), ispravak; u nakladništvu i tiskarstvu, ...

korice, knjižne

korice, knjižne →  knjigoveštvo ...

kserografija

kserografija (ksero- + -grafija) →  fotokopiranje ...

kurent

kurent (lat. currens: trčeći), mala tipografska slova (minuskula), za razliku od velikih (majuskula ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >