Struka tiskarstvo, pronađeno natuknica: 114

kurziv

kurziv →   pismo, tipografsko ...

ligatura

ligatura (kasnolat. ligatura: vezanje). 1. U paleografiji, spajanje dvaju (ili više) slova u jedno, ...

limotisak

limotisak, vrsta ofsetnoga tiska za dobivanje otisaka na limu. Otisci se suše u tunelnom sušioniku na ...

linotip

linotip (engl. Linotype, tvorničko ime stroja) → tiskarski slog ...

list (tiskarstvo)

list →  stranica ...

litografija

litografija (lito- + -grafija), najstarija tehnika plošnoga tiska, kojoj kao tiskovna forma služi kamena ...

Macmillan

Macmillan [məkmi'lən], britanska nakladnička kuća koju su 1843. u Londonu utemeljili braća Daniel (1813–57) ...

makulatura

makulatura (srednjovj. lat. maculatura, od lat. maculare: zamrljati), u tiskarstvu, loše ili pogrješno ...

margina

margina (lat. margo, genitiv marginis: rub, kraj), rubni dio stranice nekoga teksta ili kojega drugoga ...

marginalije

marginalije (pseudolatinizam; srednjovj. lat. marginalis: rubni, od lat. margo, genitiv marginis: rub, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >