Struka tiskarstvo, pronađeno natuknica: 114

stereotipija

stereotipija (stereo- + -tipija, prema franc. stéréotypie). 1. U tiskarstvu, postupak umnažanja tiskovnih ...

stolno izdavaštvo

stolno izdavaštvo (stolno nakladništvo, engl. desktop publishing, akronim DTP), grafička priprema i ...

stranica

stranica. 1. U tiskarstvu, jedna strana lista papira u knjižnom bloku knjige, časopisa, novina i dr. ...

svjetlotisak

svjetlotisak, tehnika plošnoga tiska uz pomoć tiskovne forme koju čini brušena staklena ploča oslojena ...

štamparstvo

štamparstvo  →  tiskarstvo ...

tamponski tisak

tamponski tisak, tehnika indirektnoga tiska, kod kojega se boja s tiskovne forme na tiskovnu podlogu ...

tipografija

tipografija (tipo- + -grafija), umijeće slaganja tipografskih elemenata, tj. dijelova tiskarskoga sloga ...

Tipografija d. d.

Tipografija d. d., tiskarska i nakladnička kuća sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana 1920. spajanjem tiskara ...

tipografska točka

tipografska točka, mjerna jedinica tipografskoga (Didotova) mjernog sustava, koja služi za definiranje ...

tipometar

tipometar (tipo- + -metar) →  tipografska točka ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >