Struka veterina, pronađeno natuknica: 279

tornjak

tornjak (pas planinac), hrvatska i bosanskohercegovačka pasmina ovčarskoga psa. U Hrvatskoj uzgajana ...

tripanosomijaza

tripanosomijaza (tripanosomoza), bolest uzrokovana bičašima iz roda Trypanosoma (→  vrtuljci ili tripanosomi). ...

troakar

troakar (trokar) (franc. trocart, iskrivljeno od trois-quarts: koji ima tri brida), veterinarski trobridni ...

tuberkuloza

tuberkuloza (lat. tuberculum: kvržica + -oza) (skr. TBC), zarazna bolest koja se javlja u sisavaca i ...

tularemija

tularemija (prema području Tulare u Californiji gdje je prvi put pronađena + -emija), vrlo zarazna ...

Ubl Josip

Ubl, Josip, hrvatski veterinar (Chudenice, Češka, 4. IV. 1844 – Novi Vinodolski, 28. VI. 1925). Diplomirao ...

umjetno osjemenjivanje

umjetno osjemenjivanje →  osjemenjivanje ...

upala ribljeg mjehura

upala ribljeg mjehura (engl. Swim bladder disease), bolest šaranskoga mlađa raširena u Europi. Uzročnik ...

upala zračnoga mjehura

upala zračnoga mjehura (aerocystitis), kataralna ili gnojna upala sluznice proširenja slušnoga kanala ...

Varićak Teodor

Varićak, Teodor, hrvatski veterinar (Koprivnica, 30. IV. 1907 – Zagreb, 14. X. 1977). Diplomirao na ...

|<  <  21  22  23  24 (25)  26  27  28