Struka veterina, pronađeno natuknica: 279

veterinarsko javno zdravstvo

veterinarsko javno zdravstvo, dio javnoga zdravstva; obuhvaća primjenu profesionalnih veterinarsko-medicinskih ...

veterinarstvo

veterinarstvo ili veterinarska medicina (veterina) (kasnolat. [ars] veterinaria, prema veterinarius: ...

Vidović Franjo

Vidović, Franjo, hrvatski veterinar (Osijek, 2. I. 1886 – Zagreb, 11. X. 1962). Terenski veterinar u ...

vime

vime (mamma, glandula lactifera, mastos, uber), mliječna žlijezda u domaćih sisavaca (krava, ovaca, ...

viremija šarana, proljetna

viremija šarana, proljetna (vir[usi] + -emija) (engl. Spring Viraemia of Carp), zarazna, sezonska bolest ...

Vitturi Jacobello

Vitturi [vit:u:'ri], Jacobello (Jakob Viturić), plemić (Trogir, kraj XIV. st. – ?, sred. XV. st.). Bavio ...

vrtičavost

vrtičavost ili brvljivost (coenurosis), kronična bolest preživača, osobito ovaca, uzrokovana ličinkom ...

vrtičavost pastrvica

vrtičavost pastrvica (miksosomijaza; Myxosomiasis), akutna do kronična bolest pastrvskih riba uzrokovana ...

Wikerhauser Teodor

Wikerhauser [vi'kerhauzer], Teodor, hrvatski veterinar (Zemun, 28. VIII. 1922 – Zagreb, 12. VI. 2018). ...

Winterhalter Mato

Winterhalter [vi'nter~], Mato, hrvatski veterinar (Banja Luka, BiH, 2. II. 1908 – Zagreb, 20. XII. 1993). ...

|<  <  21  22  23  24  25  26 (27)  28