Struka veterina, pronađeno natuknica: 279

buldog

buldog (engl. bulldog), pasmina domaćeg psa, prvotno uzgojena u Velikoj Britaniji za borbe s bikovima ...

bulterijer

bulterijer (engl. bull terrier), pasmina domaćega psa nastala u Engleskoj križanjem buldoga i terijera ...

bunostomoza

bunostomoza (znanstv. lat. bunostomosis, od grč. βουνός: brežuljak i στόμα: usta), parazitska bolest ...

chow chow

chow chow →  čaučau ...

cisticerk

cisticerk (cisto- + grč. ϰέρϰος: rep; ikrica ili bobica), ličinka trakavica roda Taenia u obliku manjeg ...

crvi nametnici

crvi nametnici ili helminti (grč. ἕλμıνς, genitiv ἕλμıνϑος: crv), u veterini, naziv za beskolutićavce ...

Cvetnić Slavko

Cvetnić, Slavko, hrvatski veterinar i virolog (Mraclin, 26. III. 1929 – Zagreb, 30. I. 2016). Diplomirao ...

čaučau

čaučau (engl. chow chow, vjerojatno od kineske dijalektalne riječi gau: pas), kineski špic. Prastara ...

čistokrvnost

čistokrvnost, u stočarstvu, jedna od posljedica tzv. uzgoja u čistoj krvi, tj. parenja životinja koje ...

ćelavost

ćelavost (od tur. kel < perz. kel: ogoljelost) ili alopecija (lat. alopecia, calvities), gubitak vlasi ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|