Struka veterina, pronađeno natuknica: 279

dalmatinski pas

dalmatinski pas, najpoznatija hrvatska autohtona pasmina pasa. Organizirano se uzgajao u Đakovačkoj ...

Debelić Šime

Debelić, Šime, hrvatski veterinar, bakteriolog (Prkovci kraj Vinkovaca, 26. I. 1902 – Zagreb, 1945). ...

Dekaris Vjekoslav

Dekaris, Vjekoslav, hrvatski veterinar, bakteriolog (Trogir, 6. X. 1909 – Pariz, 25. XI. 1971). Diplomirao ...

dekornuacija

dekornuacija (de- + lat. cornu: rog) →  odrožnjavanje ...

demodikoza

demodikoza (grč. δημός: salo, loj + δήξ: crv + -oza) (demodicosis, crvena šuga), kožna bolest sisavaca ...

difterija ptica

difterija ptica (vlažne boginje) (od grč. δıφϑέρα: opna, /oderana/ kožica), oblik boginja u ptica s ...

Dinter Zvonimir

Dinter, Zvonimir, hrvatski veterinar, virolog (Osijek, 24. X. 1914 – Uppsala, Švedska, 7. XI. 1990). ...

dizenterija

dizenterija (dis-1 + grč. ἔντερον: utroba). 1. Tradicionalan naziv za crijevnu zaraznu bolest s čestim ...

doberman

doberman, pasmina radnih pasa koju je u Apoldi (Njemačka) razvio Louis Dobermann potkraj XIX. st. Elegantne ...

dobrobit životinja

dobrobit životinja, etički pristup životinji koji uključuje sve čimbenike što pridonose zdravlju i optimalnim ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|